Петък 24, Май 2024г.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАВЪРШЕНИ В ЧУЖБИНА