Събота 10, Юни 2023г.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАВЪРШЕНИ В ЧУЖБИНА