Неделя 24, Септември 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.