Понеделник 17, Юни 2024г.

ационална програма " Участвай и променяй - родителят, активен партньор в  училищния живот"

https://www.ou-golemanci.com/article_images/source/20211005_131215.jpgОбщата цел на програмата е привличане на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; превръщане на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживяване и учене на учениците; развиване на положително отношение към ученето и редовно посещение в училище.

Заложени са следните срещи с родителите:

- " Беседа за здравословни и хигиенни навици"

- " Какво знам (не) знам за пубертета..."

- " Да пазя училището чисто"

- " Аз съм първокласник "

- " Пролетни празници и обичаи - да изработим картичка "

- " Добре дошли в пети клас"

- " Познавам  и пазя природата на оя роден край"

Общо мероприятие :" Бързи,смели,сръчни"https://www.ou-golemanci.com/article_images/source/20211005_131256.jpg

 

Сподели: