Петък 16, Април 2021г.

ПРИЕМ  V КЛАС

Ред и начина за приемане на ученици в V клас  през учебната 2020/2021г :

  • в пети клас през учебната 2020/2021 г. постъпват ученици, завършили начално образование
  • до 22.06.2020 г. – подаване на заявления от родителите / заявление по образец, копие от акта за раждане на ученика, удостоверение за завършен началене етап, копие от лична карта на единия родител
  • на 26.06.2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
  • Документи се приемат от 8,00 ч. до 16,30 ч. в канцеларията на училището
Сподели: