Неделя 26, Септември 2021г.

ПРИЕМ V КЛАС

  • В пети клас през учебната 2021/2022 г. постъпват ученици, завършили начално образование и получили удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • 06.2021 г. подаване на заявление от родителя/заявление по образец, копие от акт за раждане
  • На 02.07.2021 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
Сподели: