Неделя 24, Септември 2023г.

ПРИЕМ V КЛАС

  • В пети клас през учебната 2023/2024 г. постъпват ученици, завършили начално образование и получили удостоверение за завършен начален етап на основно образование
  • До 20.06.2023 г. подаване на заявление от родителя/заявление по образец, копие от акт за раждане на ученика и оригинал за сверяване
  • На 26.06.2023 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
  • Документи се приемат от 8,00 ч. до 16,00 ч. в канцеларията на училището
Сподели: