Сряда 17, Август 2022г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ  В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЯНУАРСКА СЕСИЯ