Неделя 24, Септември 2023г.

Среща с родителите на тема " Ползите от образователната интеграция и приемането на различието " по проект " Успяваме заедно "